top of page

01

12월 교육 신청

  • 온라인 예약

      (평일) 오전 9시 ~ 오후 5시​

02

1월 교육 신청

  • 12/4 (월) 오전 10시~

      온라인 예약 (선착순마감) 

03

↓신청현황 안내

  • (마감)

      공석 발생시 온라인 예약 신청 가능

  • (단체마감)

       개인은 신청 불가한 일정

​온라인 예약

현재 예약 가능한 서비스가 없습니다.  

신청현황

패터닝공정실습

(21명)

① 12.15~12.16      3명 (신청가능)

반도체소자제작 및

​전기적특성분석(속성) (21명)

① 12.13~12.15    18명 (신청가능)

② 12.26~12.28    14명 (신청가능)

패키징 기술

(16명)

① 12.01~12.02    8명 (마감)

반도체소자제작 및

​전기적특성분석(심화) (21명)

① 12.18~12.21     10명 (신청가능)

장비요소기술

① 12.06~12.07    21명 (단체마감)

구조형성공정실습

① 12.04~12.05    20명 (단체마감)

② 12.22~12.23    22명 (단체마감)

​③ 12.29~12.30    22명 (단체마감)

패터닝공정실습

(21명)

① 01.02~01.03      0명 (신청예정)

반도체소자제작 및

​전기적특성분석(속성)

① 01.18~01.20    20명 (단체마감)

② 01.22~01.24    20명 (단체마감)

③ 01.25~01.27    20명 (단체마감)

④ 01.29~01.31    22명 (단체마감)

포토공정실습

(21명)

① 01.07                0명 (신청예정)

② 01.21                0명 (신청예정)

구조형성공정실습

(21명)

① 01.04~01.06    15명 (신청예정)

② 01.08~01.10    15명 (신청예정)

​③ 01.11~01.13    21명 (단체마감)

④ 01.15~01.17    21명 (단체마감)

패키지공정실습

(16명)

① 01.08~01.11    17명 (단체마감)

② 01.15~01.18     0 명 (신청예정)

bottom of page