top of page

* 3월 교육 신청현황 *

패터닝공정실습​(21명)
 

① 23.03.13~03.14            21 명 (마감)

 23.03.20~03.21            21 명 (마감)

 23.03.22~03.23            21 명 (마감)

④ 23.03.31~04.01            21 명 (마감)

​반도체구조형성공정실습(21명)

① 23.03.10~03.12            21  (마감)

② 23.03.24~03.26            20  

반도체소자의 전기적특성
측정 및 분석(중급)(27명)

① 23.03.03~03.04            23 명 (마감) 

반도체소자제작 및 전기적특성분석(심화) (21명)

① 23.03.06~03.09            20 명 (마감)

② 23.03.15~03.18            14  (마감)

 23.03.27~03.30            15  (마감)

Semiconductor Process Technology Academy Inc. 

bottom of page